Några miniatyrmässor i Sverige och våra grannländer

 


  Miniatyrmässa Hotell Anglais Stockholm miniatyrsallskapet.se
19-20 sept 2020 Dukkehusfestival Farum, Danmark

dukkehusfestival.dk