Några miniatyrmässor i Sverige och våra grannländer

 


14 mars 2020  Miniatyrmässa Hotell Anglais Stockholm miniatyrsallskapet.se
3 - 4 maj 2020 Dukkehusfestival Farum, Danmark

dukkehusfestival.dk
30 o. 31 maj MINIVAST miniatyrmässa Göteborg
minivast.se