Miniatyrmässor i Sverige

 


17/18 sept Miniatyrmässa Tommarps kungsgård,
Skåne
info@tomarps-kungsgard.se
070-34 34 704
15 oktober Miniatyrmässa Scandic Anglais
Stockholm

Info: Miniatyrsallskapet.se