Om du vill starta en prenumeration

 


 

En prenumeration av MiniatyrVärlden kostar 210:-
som du betalar till vårt bankgiro: 5055-6711
och gäller för tre nummer 
Nr 1 i januari, nr 2 i sept. och nr 3 i december

 Om du betalar mitt i en prenumerationsperiod (ange vilket år det gäller) 
så skickar vi det/de nummer som redan utgivits.
Ditt namn och adress visas automatiskt på banksidan när det är betalat.