Miniatyr kommer av ordet minium (=mönja), den cinnober-röda färg som skrivarna på medeltiden använde till ’rubriker’ eller förbokstäver s k anfang. Den person som arbetade med mönjan kallades miniator och de saker han skulle miniera fick heta miniatyrer, vare sig de var små eller stora. Så småningom utvecklades dessa anfang till små konstverk, miniatyrtavlor.

Vi som gör tidningen är:

Gerd Carlsson, Kerstin Söderlund, Jonas Carlsson


 
Bergåvägen 19      783 93 STORA SKEDVI

Tel:  070-240 30 36 (Gerd)
070-760 42 34 (Kerstin)


e-post:  miniatyrvarlden2@gmail.com      

miniatyrmakarna@gmail.com  

MiniatyrVärlden utkommer med tre nummer / år

Prenumeration för 2022 kostar 210:-   Enstaka nummer 70:-/60:- (plus porto)
(för prenumeration utanför Sverige är kostnaden 260Svk)

Betala till vårt bankgiro: 5055-6711

 Du kan beställa gamla tidningar - se  "Tidigare nummer"

Klicka på  för att komma tillbaka till förstasidan!