Z

Innehåll i MiniatyrVärlden nr 3 - 2022


Finskt 1700-tal - Anna von Numers

Gustav lll:s opera - Tor Cederman

Brittas Bageri och lite annat

Vardagsrum tidigt 50-tal - Margareta Dahl

Håkars - Fars barndomshem - Ann-Sofie Selberg

Miniseum - Birthe Knuth berättar

'Kolonnskåpet' - Carola Eriksson

Ovanliga tittskåp - Maja Bjelkemyr Klasson

Julskåp - Else-Marie Bohm

 

 

 

Tillbaka